PETRONAS phát hiện ra dầu mỏ ở Đông Java, Indonesia

PC North Madura II Ltd. là nhà điều hành với 100% lợi ích tham gia vào North Madura II PSC.

Giếng thăm dò Hidayah-1 được khai thác vào ngày 7 tháng 1 năm 2021 và được khoan an toàn đến độ sâu 2.739 mét. Giếng gặp phải sự tích tụ cacbonat chứa dầu với chất lượng vỉa tốt trong hệ tầng cacbonat Ngimbang và được kiểm tra ở mức khoảng 2.100 BOPD với chất lượng thô tốt. Kết quả của giếng thăm dò Hidayah-1 sẽ được đánh giá thêm để xác định tiềm năng của nó.

Phó Chủ tịch phụ trách thăm dò của PETRONAS, Upstream, Emeliana Rice-Oxley cho biết: “Phát hiện tại giếng thăm dò Hidayah-1 đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với North Madura II PSC vì nó đã chứng minh tiềm năng dầu mỏ tích tụ cacbonat trong khu vực. Đây là một sự phát triển đáng khích lệ và là minh chứng cho tiềm năng khám phá rộng lớn ở Indonesia. Chúng tôi mong muốn tăng cường mối quan hệ và sự hợp tác với chính phủ nhằm cung cấp nguồn cung cấp năng lượng sạch, an toàn và đáng tin cậy cho Cộng hòa Indonesia. ”

Chủ tịch PC North Madura II Ltd., Mohd Nazlee Rasol nói thêm: “Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ mạnh mẽ của SKK Migas và Chính quyền địa phương Kabupaten Sampang trong việc khoan giếng thăm dò Hidayah-1 thành công tốt đẹp. Khám phá này là bằng chứng cho cam kết của PETRONAS trong việc tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh thượng nguồn của chúng tôi trong nước. ”

PETRONAS cũng là nhà điều hành mỏ dầu khí Bukit Tua ngoài khơi Đông Java và là đối tác liên doanh của sáu PSC khác ở cả trên bờ và ngoài khơi Sumatera, Biển Natuna, Đông Java cũng như Kalimantan.

Trả lời